María Senabre Casanovas

Position: Psicòloga Col·legiada Nº 31.106

Graduada en psicologia amb menció en Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Curs: la importància dels traumes psicològics en diferents situacions i trastorns per l’Escola Oficial de Psicòlegs (COPC). 

Experiència en psicoterapia infanto-juvenil en diferents quadres clínics, i assessorament i orientació a famílies.

Experiència en reeducacions escolars i reforç psicopedagògics en infanto-juvenil i coordinació amb els centres educatius i altres serveis (EAP, CSMIJ, CDIAP).

Llamar