MIRIAM ALONSO SANZ

MIRIAM ALONSO SANZ

Position: Psicòloga Col·legiada Nº 23.707

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i Educadora infantil. Psicòloga especialista en reeducacions psicopedagògiques i en la intervenció en el tractament de dificultats específiques d’aprenentatges (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, TDA/ H, TEA) i trastorns de conducta en nens i adolescents.

Orientació i assessorament escolar a alumnes i famílies en la presa de decisions acadèmiques. Coordinació amb els centres educatius i altres serveis (EAP, CSMIJ, CDIAP).

Especialitzada en tècniques d’estudi, hàbits de treball i reforç acadèmic en nens i adolescents.

Estimulació i treball d’habilitats socials, gestió emocional i resolució de conflictes.

Llamar