Logopèdia

El nostre centre tracta tot tipus de patologies del llenguatge. La intervenció logopèdica està dirigida a adults, a adolescents i nens i es realitza de forma individualitzada. Es porta a terme una primera visita d’avaluació d’1 hora de durada i es planifica el tractament per realitzar sessions de ¾ d’hora, on la freqüència s’adapta a cada cas. El nostre servei pot tractar els següents trastorns:

Trastorns de la Parla:

 

 • Dislàlies: Trastorn de l’articulació dels fonemes, generalment degudes a dificultats en l’aprenentatge. Poden aparèixer aïllades o associades a altres trastorns.
 • Disglòssies: Trastorn de l’articulació dels fonemes a causa de alteracions orgàniques en els òrgans fonoarticulatoris.
 • Disàrtries: Trastorn motor de la parla d’origen neurològic caracteritzat per lentitud, debilitat, imprecisió, incoordinació, moviments involuntaris i / o alteració de el to de la musculatura implicada en la parla.

Trastorns del Llenguatge:

 • Retard del llenguatge: Manca de desenvolupament del llenguatge respecte a l’edat cronològica, coincidint amb patrons lingüístics de nens de menor edat.
 • Afàsies: Trastorn del llenguatge ocasionat per dany neurològic. Es caracteritza per trastorns en l’emissió dels elements sonors de la parla, dèficit en la comprensió i trastorns en la denominació.

Trastorns de la Fluïdesa:

 • Disfèmia: Més coneguda com tartamudesa. És la interrupció en l’expressió verbal que es caracteritza per repeticions o prolongacions involuntàries de sons, síl·labes i / o paraules. Aquestes interrupcions es produeixen amb certa freqüència i no es poden controlar amb facilitat.
 • Taquifèmia: Trastorn del ritme de la parla caracteritzat per una velocitat excessiva i amb un missatge poc estructurat i normalment incoherent.

Trastorns de la Deglució:

 • Deglució atípica: Postura i ús inadequats de la llengua en l’acte de deglució.
 • Disfàgia: Alteració de la seguretat i eficàcia de la deglució que dificulta el correcte pas de l’aliment des de la boca cap a l’estómac, el que augmenta la probabilitat de desnutrició, deshidratació i aspiració pulmonar.

Trastorns de la veu:

 • Rehabilitació de patologies o disfonies causades per un abús o mal ús vocal o per la presència de nòduls o pòlips.

Demències:

 • Estimulació cognitiva en demències.
¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar