PSICOLOGIA PERICIAL I FORENSE

La psicologia té molt a dir en els conflictes personals, familiars, penals o civils que es plantegen o es discuteixen en un judici. Cada dia més és necessària la presència i l’aportació professional del psicòleg per valorar els aspectes de personalitat dels inculpats o de les víctimes, per tal d’obtenir una sentència. Per això, hem cregut convenient formar-nos en psicologia forense per dur a terme un peritatge professional i prou veraç per aportar la informació més fiable en un judici.

La feina d’un perit forense se centra que, a partir d’una hipòtesi sobre l’estat d’una persona o conjunt de persones (família), es porta a terme una avaluació psicològica del seu estat per detectar desequilibris psicològics i aportar a el jutge la informació necessària per poder dictar sentència sobre el cas que l’ocupa.

La neutralitat del perit és un factor bàsic i decisiu a l’hora de donar fiabilitat a l’avaluació i d’assessorar el jutge en qüestions psicològiques.

¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar