PSICOLOGIA INFANTIL I ADOLESCENTS

TERÀPIA INFANTIL

Davant els problemes de conducta o problemes emocionals creiem necessari el tracte individualitzat amb el nen. Les sessions de teràpia infantil es divideixen en:

 • Espai amb el nen: temps per treballar i fer teràpia pròpiament dita, temps per realitzar exercicis terapèutics o canviar conductes i temps de joc, en el qual, de forma lúdica, seguim treballant els aspectes que cal millorar.
 • Espai amb les famílies: considerem necessari el contacte constant amb la família, per això, en cada visita també treballem amb ells. Donem pautes específiques per tractar a cada nen perquè la seva actitud pugui ser la desitjada i per a un benestar psicològic. Parlem i ens coordinem amb l’escola en els casos en què l’estat de l’infant afecti al seu rendiment escolar o a la relació amb els seus companys o amb els professors. Intentem seguir sempre la mateixa línia d’actuació en tot l’entorn de l’infant.

Els trastorns més comuns on podem intervenir són:

 • problemes de conducta i relacions familiars desestructurades
 • depressió infantil
 • rebel·lia i discussions freqüents
 • problemes amb els hàbits com dormir, menjar, ordre, neteja, ...
 • massa responsabilitat
 • fòbia escolar
 • apatia i manca d'il·lusió
 • enuresi i encopresi
TRACTAMENT AMB ADOLESCENTS

Per a nosaltres és molt important que l’adolescent se senti entès i no se senti forçat a acudir a tractament psicològic.

L’adolescència és una fase de la vida molt complexa que provoca moltes crisis personals i també és el començament dels primers símptomes de molts trastorns. Això porta a crisis personals molt crítiques en què la intervenció psicològica és vital per reconduir el seu estat. També cal una ajuda a les famílies per saber com actuar davant la crisi del seu fill / a, sense per això trencar la confidencialitat de la intervenció.

Els trastorns més comuns que solem tractar són:

 • problemes d'autoestima i inseguretat
 • conducta addictiva
 • absentisme escolar
 • depressió i ansietat
 • autolesions i ideacions suïcides
 • problemes de conducta
 • trastorns alimentaris
ESCOLA DE PARES

En molts casos, en els primers anys d’edat d’un nen, la seva evolució no és l’esperada i als pares els costa reconduir certes actituds a l’hora d’educar hàbits com dormir, menjar, obeir i tolerar la frustració. En aquest cas el nen és massa petit per fer intervenció directa i es treballa amb els pares per reconduir la conducta i poder equilibrar l’ambient familiar.

¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar