REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

A l’evolució d’un nen sovint es detecten mancances en el desenvolupament de capacitats que són bàsiques per aconseguir un bon rendiment acadèmic i social. Per això, la intervenció d’un psicòleg és necessària per reconduir i estimular aquestes capacitats que estan deteriorades o poc desenvolupades.

La reeducació va dirigida a treballar de forma individual mitjançant exercicis d’estimulació aquestes capacitats que estan deteriorades o immadures. No ens centrem únicament i exclusivament en el desenvolupament acadèmic, sinó que també intervenen en els factors emocionals i conductuals relacionats amb els processos d’aprenentatge. Treballem sobre la millora de l’autoestima, l’autonomia, la percepció de l’autoeficàcia, la motivació i aquells comportaments i hàbits que faciliten una adequada rutina de l’estudi o treball.

Els trastorns més comuns on podem intervenir són:

  • problemes d'atenció i memòria, dificultats de concentració
  • tècniques d'estudi i mètode per a millorar el rendiment escolar
  • entrenament en habilitats socials: millora de les relacions socials
  • tractament combinat teràpia-reeducació per trastorn d'hiperactivitat amb o sense dèficit d'atenció
  • entrenament en habilitats cognitives bàsiques: resolució de conflictes
  • raonaments matemàtics, agilitat de pensaments, ...
  • retard a nivell maduratiu
  • nivells d'intel·ligència superior - altes capacitats
  • dislèxies i problemes de lateralitat creuada
  • orientació temporal i visoespaial
¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar