PSICOLOGIA ADULTS

El Gabinet Psicològic Rehder realitza tractament psicològic basat en la teràpia Cognitiu-Conductual

El Gabinet Psicològic Rehder realitza tractament psicològic basat en la teràpia Cognitiu-Conductual amb un enfocament clínic per a tractar els trastorns psicològics i els problemes emocionals que es puguin presentar. Comptem amb un gran equip de psicòlegs per a adults.
La teràpia Cognitiu-Conductual afirma que els processos cognitius expliquen els canvis i els hàbits en el comportament ja sigui normal o anormal. Entenem per processos cognitius els pensaments i els raonaments de la persona i aquests poden explicar perquè una conducta s’activa, es manté i persisteix.
Els nostres psicòlegs per a adults a Barcelona estan capacitats per a identificar i modificar aquests processos.
Aquesta teràpia es basa en el fet que, mitjançant la conversa amb el psicòleg per a adults, es poden detectar pensaments erronis o raonaments que provoquen canvis d’estat d’ànim o pors patològiques. A diferència d’altres tipus de teràpies, la teràpia Cognitiva, manté un ritme d’interacció constant amb el pacient fent-li entendre que la seva manera de pensar està afectada pel trastorn que pateix.

Visitar-se amb un psicòleg d’adults a Barcelona pot ajudar a trobar veritablement la causa del malestar. En el nostre gabinet, un psicòleg per a adults a Barcelona treballarà amb tu per a abordar i superar aquests desafiaments.

TRACTAMENT INDIVIDUAL

El Gabinet Psicològic Rehder segueix una metodologia terapèutica basada en més de 25 anys d’experiència i en una formació continuada en les diferents tècniques de tractament psicològic.

En la primera visita es realitza el diagnòstic i l’avaluació de l’estat del pacient de cara a adequar el tractament i que s’ajusti a cada cas. És molt important que el pacient entengui quals han estat les causes de l’inici del trastorn o desequilibri i les raons per les quals s’ha anat mantenint en el temps el malestar. Aquest tractament es basa en exercicis i pautes terapèutiques que s’hauran de dur a terme entre sessió i sessió. L’evolució i adaptació d’aquestes tècniques conforme avanç el tractament permetran trobar la solució a la situació o malestar que presenta el pacient. L’objectiu final de la teràpia és buscar la millor qualitat de vida del pacient.

Un psicòleg per a adults a Barcelona del nostre gabinet et guiarà durant tot el procés.

En un principi les sessions de tractament de plantegessin cada 7-8 dies. Conforme evolucioni el tractament les visites s’aniran espaiant de manera gradual perquè el pacient vagi posant en pràctica les pautes ofertes en les sessions de tractament.

TERÀPIA SEXUAL

La teràpia sexual sol ser tant individual com en parella, depenent del motiu de consulta. Si el pacient creu que pateix d’algun trastorn que l’afecta a nivell sexual i no té parella, es treballa donant pautes i exercicis, però sempre amb la finalitat de poder aplicar-los en una relació sexual compartida.

Si el pacient té parella, la intervenció va dirigida als dos ja que la dinàmica relacional també influeix en el desenvolupament de l’activitat sexual i en els processos d’excitació.

TERÀPIA FAMILIAR

En molts casos la convivència provoca molts conflictes en el dia a dia de les famílies. Moltes vivències de discussions o emocions no expressades solen interferir en l’ambient que es respira.

Per poder dur a terme una teràpia familiar és necessari analitzar els perfils de personalitat de cada membre per tal d’entendre el que cada un espera de la resta de la família per poder arribar a acords de convivència que beneficiïn a tots.

La intervenció es realitza de forma conjunta per poder potenciar les habilitats comunicatives entre els membres, generar pactes de convivència per a cobrir les necessitats de cadascú i millorar el clima familiar.

TERÀPIA DE PARELLA

La teràpia de parella està enfocada als casos on es presenta un conflicte en l’estabilitat d’una relació de parella. Cal que els membres de la parella estiguin 100% disposats a reconstruir la relació i la intervenció psicològica, sinó això pot influir en l’èxit de la teràpia.

Per a una millor intervenció la teràpia es realitza amb els dos membres de la parella amb la finalitat de millorar la comunicació entre ells i detectar els malentesos dins de la comunicació en la relació o els diferents conceptes que poden tenir els dos membres sobre l’amor o les relacions.

La freqüència de les visites serà, en principi, cada 15 dies aproximadament, i s’aniran espaiant conforme hagi evolució terapèutica.

¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar