Las fases de l’amor

Una relació amorosa passa per diferents etapes que difereixen en intensitat, passió, compromís, necessitat de l’altre, etc. L’amor evoluciona amb el temps sense que això impliqui que s’extingeixi l’espurna, el que passa és que es transforma amb el pas dels anys.

La primera fase es coneix com a “enamorament” i, mentre hi som, idealitzem l’altre. No té defectes, o, si els té, són mínims i compensats per les seves abundants i excepcionals virtuts. Els contactes amb la parella són esporàdics i en moments d’absència sentim enyorança i soledat per la falta de l’altre. En l’enamorament és quan es presenta amb més intensitat la passió eròtica i el romanticisme.

Llavors comença la fase “amor”. El coneixement de l’altre és més gran, de manera que els seus defectes, els seus pensaments, les seves reaccions en situacions extremes, etc., comencen a fer-se evidents. La idealització de la fase anterior ja no és tan alta, i poden aparèixer els primers símptomes de rutina i avorriment. No obstant això, els comportaments romàntics continuen sent molt comuns. La passió eròtica, en canvi, es debilita durant aquesta segona fase de l’amor.

Finalment, la tercera i última etapa és l’anomenada “amor company”. Es caracteritza per l’afecte sobre qualsevol altre sentiment. El romanticisme ha disminuït i encara més la passió eròtica. No obstant això, l’aposta per l’altre arriba al seu màxim i es consolida. El coneixement mutu entre els membres de la parella és molt elevat, el que provoca sentiments de complicitat, comprensió i acceptació, però també costum i rutina per conèixer plenament els enfocaments i opinions de l’altre.

Aquestes fases poden tenir una durada molt diferent en funció de cada parella, però l’ordre en què es presenten sol ser el mateix en totes les relacions. No obstant això, independentment de la fase en la que ens trobem, una parella ens ha de proporcionar aspectes positius que ens facin sentir que compartir la vida és preferible a estar sols, en cas contrari significa que alguna cosa no funciona com hauria de funcionar en la relació. Anar a un professional pot ajudar-te a resoldre aquesta situació.

 

José Antonio Alcuéscar Martínez

Psicòleg Col. Núm. 15069

Llamar