Nostre equip

Comptem amb un gran equip de professionals que fan de Rehder un centre únic i multidisciplinari.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona a...

SUSANA SÁNCHEZ PÉREZ

Psicòloga Col·legiada nº 8.829
 

SUSANA SÁNCHEZ PÉREZ

Psicòloga Col·legiada nº 8.829

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona a l’any 1996. Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Títol Oficial d’Especialista en Psicoteràpia per la EFPA (European Federation of Psychologist Associations). Psicòloga forense amb experiència en realització d’informes forenses i en la ratificació oral a judicis.

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica d’adults, adolescents i nens des de 1996 al Gabinet Psicològic Rehder, directora i coordinadora del centre des de 2005. Diagnòstic i avaluació de la patologia del pacient.

Orientació terapèutica eclèctica fonamentada en la teràpia cognitivoconductual.

Experiència en tècniques de relaxació profunda per a combatre trastorns fòbics i ansietat, així com ampli coneixement en la passació, correcció i interpretació de test psicològics psicomètrics i projectius a la avaluació i diagnòstic clínic.

Realització, coordinació i impartició de diversos cursos sobre temàtica relacionada amb la psicologia dirigits a estudiants de Psicologia i acabats de llicenciar. Així com cursos d’àmbit més divulgatiu orientats a diferents col·lectius i agrupacions. Realització de tallers per a col·lectius per a psicoeducar així com dinamitzar de forma grupal a nivell psicològic.

Col·laboracions en diverses publicacions de divulgació per donar a conèixer els serveis del centre, així com freqüents col·laboracions en emissores de ràdio i programes de TV aportant la visió com a professional de la psicologia sobre temes d’actualitat.

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona l’any 2002....

JOSE A. ALCUÉSCAR MARTÍNEZ

Psicòleg Col·legiat Nº 15.069
 

JOSE A. ALCUÉSCAR MARTÍNEZ

Psicòleg Col·legiat Nº 15.069

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona l’any 2002. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut a l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP), Barcelona, ​​curs 2002 – 2004. Títol oficial d’Especialista en Psicoteràpia per la EFPA (European Federetion of Psychologists Associations).

Psicòleg general sanitari d’adults, adolescents i nens des de novembre del 2005 al Gabinet Psicològic Rehder.

Experiència en Tècniques de relaxació profunda per combatre trastorns fòbics i d’ansietat. Així com ampli coneixement en la passació, correcció i interpretació de test psicològics psicomètrics i projectius en l’avaluació i diagnòstic clínic.

Realització i impartició de diversos cursos sobre temàtica relacionada amb la psicologia i dirigida a estudiants de psicologia i acabats de llicenciar. Així com cursos d’àmbit més divulgatiu orientats a diferents col·lectius i agrupacions.

Col·laboracions en diverses publicacions de divulgació per donar a conèixer els serveis de centre, així com col·laboracions en emissores de ràdio i programes de TV aportant la visió com a professional davant de temes d’actualitat.

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica i de...

ANNA POUS VIÑAS

Psicòloga Col·legiada Nº 24.910
 

ANNA POUS VIÑAS

Psicòloga Col·legiada Nº 24.910

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica i de la salut, per la Universitat de Barcelona l’any 2016. Màster oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona. Experiència com a terapeuta d’adults i població infanto-juvenil. Experiència en la realització de reeducacions psicopedagògiques. Experiència en teràpia familiar i dinamització de grups en temàtiques de violència de gènere i violència filioparental.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en...

MIRIAM ALONSO SANZ

Psicòloga Col·legiada Nº 23.707
 

MIRIAM ALONSO SANZ

Psicòloga Col·legiada Nº 23.707

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i Educadora infantil. Psicòloga especialista en reeducacions psicopedagògiques i en la intervenció en el tractament de dificultats específiques d’aprenentatges (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, TDA/ H, TEA) i trastorns de conducta en nens i adolescents.

Orientació i assessorament escolar a alumnes i famílies en la presa de decisions acadèmiques. Coordinació amb els centres educatius i altres serveis (EAP, CSMIJ, CDIAP).

Especialitzada en tècniques d’estudi, hàbits de treball i reforç acadèmic en nens i adolescents.

Estimulació i treball d’habilitats socials, gestió emocional i resolució de conflictes.

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica per la...

Paula Albarrán Esteve

Psicòloga Col·legiada Nº 29.916
 

Paula Albarrán Esteve

Psicòloga Col·legiada Nº 29.916

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Máster oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, i formació en psicologia clínica via PIR.
Formació i experiència en psicoterapia en adults, parelles i famílies, obtinguda a l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com experiència en terapia individual en diferents quadres clínics.

Experiència en reeducacions escolars i reforç psicopedagògics en infanto-juvenil.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) l’any...

Isabel Argila Plaza

Psicòloga Col·legiada Nº 27.312
 

Isabel Argila Plaza

Psicòloga Col·legiada Nº 27.312

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) l’any 2013 i col·legiada en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya número 27312. És Psicòloga General Sanitària per la UAB, terapeuta cognitiu-conductual i membre de la Secció de Psicologia Clínica del COPC. També és diplomada en Sexologia i Teràpia de Parella i a més disposa d’experiència en psicologia clínica i sanitària tant en nens com en adolescents i adults.

Encara que la meva base de coneixement és cognitiu-conductual, trobo que el més important és adaptar-se a cada cas i situació. És per això que estic en un procés de continua formació per tal de poder incorporar les tècniques i estratègies més útils per a cada cas.

El meu objectiu és ajudar i acompanyar a la persona durant el procés de la psicoteràpia per tal que aconsegueixi el major benestar emocional y personal possibles.

Graduada nº08 – 4861 en logopèdia per la Universitat Autònoma...

Irene Fornols Vila

Logopeda Col·legiada Nº 08 - 4861
 

Irene Fornols Vila

Logopeda Col·legiada Nº 08 - 4861
Graduada nº08 – 4861 en logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Titulada en tècnic en dietètica i nutrició i en tècnic odontològic.
Correlaciono les tres disciplines des de l’enfocament logopèdic, ja que aquest engloba llenguatge, parla, veu, audició i deglució.
Formació constant en comunicació humana.
Predilecció per la deglució atípica i la comunicació en el dany cerebral congènit o  adquirit.
Realitzo un Màster en Neurologopedia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (ECNPL).

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona (2000). Especialidad...

SONIA RIVERO ORTEGA

Médico Psiquiatra Colegiada Nº 36.826
 

SONIA RIVERO ORTEGA

Médico Psiquiatra Colegiada Nº 36.826

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona (2000). Especialidad en Psiquiatría, Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental (2002-2006).

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad, entre otras el manejo de Trastornos Adaptativos y Reactivos, el Trastorno Mental Severo, la Psicogeriatría, la Patología Dual y la Formación y Docencia tanto en Medicina de Familia y Comunitaria como en Psiquiatría.

Desde el año 2006 trabaja como Psiquiatra en el ámbito comunitario y en la atención continuada. En la actualidad ejerce como Cap Clínic en el Institut de Salut Mental i Addiccions Jaume Vilaseca i Pujades y se ha incorporado recientemente al equipo del Gabinet Psicològic Rehder.

Graduat en Dietètica i Nutrició humana, per la Universitat de...

XAVI PETIT GARCÍA

Dietista Col·legiat Nº CAT001731
 

XAVI PETIT GARCÍA

Dietista Col·legiat Nº CAT001731

Graduat en Dietètica i Nutrició humana, per la Universitat de Vic, Universitat central de Catalunya (UVIC-UCC), l’any 2019.

Grau superior de Dietètica i Nutrició humana en IFP Sanitari Roger de Llúria a l’any 2014.

Experiència en el tractament nutricional sempre en atenció personalitzada, controlant el pes, elaborant dietes i pautes alimentàries. Avaluació i confecció de menús de càtering. Experiència en l’àmbit clínic i en l’àmbit de la salut mental.

Graduada en psicologia amb menció en Psicologia Clínica de la Infància...

María Senabre Casanovas

Psicòloga Col·legiada Nº 31.106
 

María Senabre Casanovas

Psicòloga Col·legiada Nº 31.106

Graduada en psicologia amb menció en Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Curs: la importància dels traumes psicològics en diferents situacions i trastorns per l’Escola Oficial de Psicòlegs (COPC). 

Experiència en psicoterapia infanto-juvenil en diferents quadres clínics, i assessorament i orientació a famílies.

Experiència en reeducacions escolars i reforç psicopedagògics en infanto-juvenil i coordinació amb els centres educatius i altres serveis (EAP, CSMIJ, CDIAP).

Graduada amb logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Àmplia...

Mar Vilchez Martí

Logopeda Col·legiada nº 4995
 

Mar Vilchez Martí

Logopeda Col·legiada nº 4995

Graduada amb logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Àmplia experiència a l’àmbit infantil i juvenil.

Realitzo intervencions en diferents àmbits de la logopèdia, com són la parla, el llenguatge, la veu i la deglució. Tots els tractaments es realitzen de manera individualitzada per a cadascun dels pacients.

El meu treball és atendre, assessorar, avaluar i tractar les alteracions de la comunicació en població infantil, adolescent i adulta.

Responsable d’administració i recepció. Àmplia experiència en la gestió de...

Elena Martín Jimenez

Responsable d’administració
 

Elena Martín Jimenez

Responsable d’administració

Responsable d’administració i recepció. Àmplia experiència en la gestió de centres sanitaris i del tracte amb el pacient.

¿Vols fer alguna consulta?
Escriu-nos
Llamar