Nostre equip

Comptem amb un gran equip de professionals que fan de Rehder un centre únic i multidisciplinari.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona a...

SUSANA SÁNCHEZ PÉREZ

Psicòloga Col·legiada nº 8.829
 

SUSANA SÁNCHEZ PÉREZ

Psicòloga Col·legiada nº 8.829

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona a l’any 1996. Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Títol Oficial d’Especialista en Psicoteràpia per la EFPA (European Federation of Psychologist Associations). Psicòloga forense amb experiència en realització d’informes forenses i en la ratificació oral a judicis.

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica d’adults, adolescents i nens des de 1996 al Gabinet Psicològic Rehder, directora i coordinadora del centre des de 2005. Diagnòstic i avaluació de la patologia del pacient.

Orientació terapèutica eclèctica fonamentada en la teràpia cognitivoconductual.

Experiència en tècniques de relaxació profunda per a combatre trastorns fòbics i ansietat, així com ampli coneixement en la passació, correcció i interpretació de test psicològics psicomètrics i projectius a la avaluació i diagnòstic clínic.

Realització, coordinació i impartició de diversos cursos sobre temàtica relacionada amb la psicologia dirigits a estudiants de Psicologia i acabats de llicenciar. Així com cursos d’àmbit més divulgatiu orientats a diferents col·lectius i agrupacions. Realització de tallers per a col·lectius per a psicoeducar així com dinamitzar de forma grupal a nivell psicològic.

Col·laboracions en diverses publicacions de divulgació per donar a conèixer els serveis del centre, així com freqüents col·laboracions en emissores de ràdio i programes de TV aportant la visió com a professional de la psicologia sobre temes d’actualitat.

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona l’any 2002....

JOSE A. ALCUÉSCAR MARTÍNEZ

Psicòleg Col·legiat Nº 15.069
 

JOSE A. ALCUÉSCAR MARTÍNEZ

Psicòleg Col·legiat Nº 15.069

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona l’any 2002. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut a l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP), Barcelona, ​​curs 2002 – 2004. Títol oficial d’Especialista en Psicoteràpia per la EFPA (European Federetion of Psychologists Associations).

Psicòleg general sanitari d’adults, adolescents i nens des de novembre del 2005 al Gabinet Psicològic Rehder.

Experiència en Tècniques de relaxació profunda per combatre trastorns fòbics i d’ansietat. Així com ampli coneixement en la passació, correcció i interpretació de test psicològics psicomètrics i projectius en l’avaluació i diagnòstic clínic.

Realització i impartició de diversos cursos sobre temàtica relacionada amb la psicologia i dirigida a estudiants de psicologia i acabats de llicenciar. Així com cursos d’àmbit més divulgatiu orientats a diferents col·lectius i agrupacions.

Col·laboracions en diverses publicacions de divulgació per donar a conèixer els serveis de centre, així com col·laboracions en emissores de ràdio i programes de TV aportant la visió com a professional davant de temes d’actualitat.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull a l’any...

SILVIA SUJA ROSALES

Psicòloga Col·legiada Nº 19.161
 

SILVIA SUJA ROSALES

Psicòloga Col·legiada Nº 19.161

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull a l’any 2010. Psicòloga General Sanitària, Terapeuta Gestalt. Membre del grup de treball de “Psicologia Integrativa” de COPC. Sòcia col·laboradora en PSFC (Psicòlegs Sense Fronteres Catalunya). Formada en el Programa SAT de Claudio Naranjo (Psicologia dels Enneatipus). Especialitzada en psicoteràpia amb adults.

Des d’una visió holística i integradora, entenc la psicoteràpia com un espai d’acompanyament cap a la trobada amb un mateix i de relació amb l’altre, on conèixer-se en profunditat, identificant allò que ens dificulta el benestar i trobant maneres d’afrontar-lo i/o gestionar-lo.

El meu treball es nodreix de diferents tècniques i recursos terapèutics que he anat integrant al llarg dels anys i que em permeten facilitar que la persona trobi els seus propis recursos i eines. Sempre amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida de la persona i adaptant-me al màxim a la singularitat d’aquesta. Amb proximitat i professionalitat.

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica i de...

ANNA POUS VIÑAS

Psicòloga Col·legiada Nº 24.910
 

ANNA POUS VIÑAS

Psicòloga Col·legiada Nº 24.910

Graduada en psicologia amb menció en psicologia clínica i de la salut, per la Universitat de Barcelona l’any 2016. Màster oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona. Experiència com a terapeuta d’adults i població infanto-juvenil. Experiència en la realització de reeducacions psicopedagògiques. Experiència en teràpia familiar i dinamització de grups en temàtiques de violència de gènere i violència filioparental.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en...

MIRIAM ALONSO SANZ

Psicòloga Col·legiada Nº 23.707
 

MIRIAM ALONSO SANZ

Psicòloga Col·legiada Nº 23.707

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i Educadora infantil. Psicòloga especialista en reeducacions psicopedagògiques i en la intervenció en el tractament de dificultats específiques d’aprenentatges (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, TDA/ H, TEA) i trastorns de conducta en nens i adolescents.

Orientació i assessorament escolar a alumnes i famílies en la presa de decisions acadèmiques. Coordinació amb els centres educatius i altres serveis (EAP, CSMIJ, CDIAP).

Especialitzada en tècniques d’estudi, hàbits de treball i reforç acadèmic en nens i adolescents.

Estimulació i treball d’habilitats socials, gestió emocional i resolució de conflictes.

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Autònoma de Barcelona...

MARC PLANELLA SALA

Metge Psiquiatra Col·legiat Nº 36.943
 

MARC PLANELLA SALA

Metge Psiquiatra Col·legiat Nº 36.943

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Autònoma de Barcelona (UAB), Unitat Docent H. Vall d’Hebron a l’any 2001. Especialitat en Psiquiatria, Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental, període 2002-2006. Compta amb més de 15 anys d’experiència en la professió i una extensa formació en diferents camps de l’especialitat. Des de l’any 2015 exerceix al nostre centre, on tracta tot tipus de patologia psiquiàtrica de l’adult. Entre d’altres aspectes a destacar de la seva experiència, podem destacar que des de 2006 exerceix com a psiquiatre adjunt a la Unitat d’Aguts de Psiquiatria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat i coordina el servei de TEC d’aquest mateix centre des de l’any 2019. a més, compta amb àmplia experiència en el camp de la neuropsiquiatria i psicogeriatria. Ha treballat també durant 10 anys en el tractament i seguiment de pacients amb trastorn mental sever en l’àmbit residencial.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona (2000). Especialidad...

SONIA RIVERO ORTEGA

Médico Psiquiatra Colegiada Nº 36.826
 

SONIA RIVERO ORTEGA

Médico Psiquiatra Colegiada Nº 36.826

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona (2000). Especialidad en Psiquiatría, Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental (2002-2006).

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad, entre otras el manejo de Trastornos Adaptativos y Reactivos, el Trastorno Mental Severo, la Psicogeriatría, la Patología Dual y la Formación y Docencia tanto en Medicina de Familia y Comunitaria como en Psiquiatría.

Desde el año 2006 trabaja como Psiquiatra en el ámbito comunitario y en la atención continuada. En la actualidad ejerce como Cap Clínic en el Institut de Salut Mental i Addiccions Jaume Vilaseca i Pujades y se ha incorporado recientemente al equipo del Gabinet Psicològic Rehder.

Grau de Logopèdia per la Universitat de La Corunya, Màster...

ALBA GONZÁLEZ CUETO

Logopeda Col·legiada Nº 84.577
 

ALBA GONZÁLEZ CUETO

Logopeda Col·legiada Nº 84.577

Grau de Logopèdia per la Universitat de La Corunya, Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge -Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Neurologopèdia – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Especial interès per la comunicació humana i amb un objectiu més enllà de mer tractament.

Especialitzada en el tractament neurologopèdic en casos de deteriorament cognitiu a partir de demències o de lesions cerebrals per accidents o malalties, tant en adults com en nens i joves.

Graduat en Dietètica i Nutrició humana, per la Universitat de...

XAVI PETIT GARCÍA

Dietista Col·legiat Nº CAT001731
 

XAVI PETIT GARCÍA

Dietista Col·legiat Nº CAT001731

Graduat en Dietètica i Nutrició humana, per la Universitat de Vic, Universitat central de Catalunya (UVIC-UCC), l’any 2019.

Grau superior de Dietètica i Nutrició humana en IFP Sanitari Roger de Llúria a l’any 2014.

Experiència en el tractament nutricional sempre en atenció personalitzada, controlant el pes, elaborant dietes i pautes alimentàries. Avaluació i confecció de menús de càtering. Experiència en l’àmbit clínic i en l’àmbit de la salut mental.

PILAR ALCAYADA PARDOS

Auxiliar administrativa, responsable de recepció i atenció al pacient.
 

PILAR ALCAYADA PARDOS

Auxiliar administrativa, responsable de recepció i atenció al pacient.
¿Vols fer alguna consulta?
Escriu-nos
Call Now Button