MÉS SERVEIS

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

En molts casos l’alteració psicològica i els problemes amb l’alimentació estan molt relacionats. El nostre centre ofereix serveis de nutrició i dietètica per a diferents casos:

 • Dietes de pèrdua de pes per a casos de sobrepès i obesitat
 • Patologies digestives
 • Intoleràncies alimentàries
 • Alimentació infantil-Sobrepès
 • Alimentació en l'embaràs i postpart
 • Nutrició esportiva
 • Alimentació relacionada amb patologies clíniques.
TEST PSICOLÒGICS

El Gabinet Psicològic Rehder compta amb gran bateria de proves psicotècniques i projectives com a material d’avaluació a nivell clínic en adults, en avaluació infantil i en la fase d’avaluació d’un informe forense.

Els tests psicotècnics i projectius són una eina d’ajuda a l’hora de realitzar un diagnòstic professional i específic.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ PROFUNDA

Som especialistes en tècniques de relaxació i hipnosi sobretot enfocada als problemes d’estrès, ansietat, fòbies, … Busquem que, mitjançant les tècniques de relaxació realitzades al centre i la progressiva pràctica del pacient, s’aconsegueixi pal·liar la simptomatologia física que cursa paral·lela a l’angoixa, l’estrès i els estats fòbics.

CLASSES DE REFORÇ - TÈCNIQUES D’ESTUDI

En moltes ocasions, tant en teràpia psicològica infantil com en les reeducacions, ens trobem que el menor necessita un reforç escolar a continguts concrets de diferents matèries. Sobretot, a nivell adolescent, a l’ESO i al Batxillerat els continguts comencen a generar certes dificultats per poder superar el curs.

El nostre centre compta amb professionals per poder ajudar els alumnes a millorar el seu rendiment.

FORMACIÓ - PRÀCTICUM

El nostre centre està vinculat a la Universitat de Barcelona mitjançant conveni on ens comprometem a oferir als l’alumne un programa de formació en pràctiques com psicòlegs. Col·laborem amb altres universitats i entitats en la formació de futurs professionals de la pràctica de la psicologia.

Oferim de 200 a 300 hores de pràctiques de psicologia infantil per a alumnes en el grup M3: d’octubre a maig-juny.

TERÀPIES DE GRUP

En el transcurs del procés terapèutic, en molts casos, és molt útil concertar una teràpia de grup amb pacients que pateixen el mateix trastorn. Aquesta visió global i específica alhora de el mateix problema, fa que el pacient se senti alleujat a el veure que comparteix simptomatologia.

En altres moments, el centre proposa teràpia de grup general per als seus pacients, ja que, en la nostra experiència, encara que les patologies siguin diferents també ajuda als nostres pacients a posar en comú la seva situació ja relativitzar certs símptomes que es veuen reflectits en la resta del grup.

TALLERS D’ESTIMULACIÓ

Oferim tallers psicoeducadors per a col·lectius i entitats que requereixin d’assessorament psicològic a nivell grupal.

També realitzem tallers d’Estimulació Cognitiva. Entenem per Estimulació Cognitiva a el conjunt de tècniques i estratègies orientades a millorar el rendiment i l’eficàcia de capacitats com la memòria, atenció, llenguatge, raonament o la planificació, entre d’altres. Aquests tallers van dirigits a la prevenció i tractament de persones sanes, jubilades, amb problemes de memòria associats a l’edat, amb deteriorament cognitiu lleu i demències en estadis lleu o moderat.

SERVEIS A CENTRES ESCOLARS

El nostre centre ofereix serveis directes per a escoles per intervenir de manera directa dins el desenvolupament dels nens en l’àmbit escolar. La nostra tasca abasta els següents serveis:

 • Xerrades i taules rodones sobre temes de la vida quotidiana de nens i adolescents amb pares i mestres.
 • Estar físicament a l'escola en un horari de tutoria per poder observar i atendre els nens en els seus diferents problemàtiques i proporcionar suport als pares i mestres sobre l'actitud de fills i alumnes.
 • Passació de proves psicomètriques en els canvis de cicle o en moments puntuals perquè la situació o el mestre ho cregui convenient.
 • Derivació de casos al nostre centre tant per dur a terme reeducacions com per realitzar teràpia psicològica individualitzada.
SERVEIS A EMPRESES

La psicologia té molt a oferir en l’àmbit empresarial tant a nivell formatiu com per ajudar a perfilar a un candidat per a un lloc de treball.

En la dinàmica d’una empresa no només és necessari un currículum exemplar o grans tècniques de gestió, sinó que el factor humà és una cosa decisiu per millorar el rendiment de l’organització. Per això el nostre centre basa la seva activitat en diversos serveis:

 

FORMACIÓ

Proposem sessions participatives on treballem a través de dinàmiques i exercicis pràctics. El nostre objectiu és que els assistents interioritzin els conceptes i vegin la seva aplicabilitat tant a nivell professional com personal.

La nostra orientació està dirigida a millorar els aspectes laborals relacionats amb la personalitat, motivació i actitud del treballador pel que fa a les tasques a realitzar i amb la filosofia d’empresa.

Les temàtiques dels cursos proposats són gestió de el temps, atenció a client, gestió de grups i lideratge, habilitats socials, intel·ligència emocional, habilitats directives, habilitats de comunicació, treball en equip, tècniques de venda, autoestima i motivació, gestió de conflictes en les organitzacions o tècniques de recerca de feina.

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

En el moment de definir un lloc de treball o el perfil de personalitat, experiència i formació d’un candidat, creiem necessari aplicar tots aquells coneixements que es basen en l’observació i anàlisi del llenguatge corporal, verbal i personalitat, en el qual la psicologia es fonamenta.

La nostra formació en Psicologia Clínica ens aporta una base sobre les conductes i les reaccions emocionals dels possibles candidats.

Ens encarreguem de definir el perfil, recerca de candidats (mitjançant la forma que l’empresa cregui més convenient), realització d’entrevistes, passació de proves psicotècniques i realització d’informes.

¿VOLS FER ALGUNA CONSULTA?
Escriu-nos
Llamar